Renungan Harian Sadhar Desember 2017 - Bahasa Jawa

POKOK PANDONGA

Gusti Allah tuk-ing gung berkah saben ari... sinarengan pamuji lan mitraning saben ari marsudi ati punapa dene sedaya umat kagungan Paduka.... Kawula aturaken sedaya pandonga lan pakaryan, sedaya kawontenan sisah punapa dene bingah ing dinten-dinten ingkang kawula lampahi mugiya konjuk ing Paduka...

Sinarengan pasamuwan suci Greja-greja Kristen Jawi, kawula unjukkan tekading sedya...

Mujudaken patunggilaning gesang minangka kulawarganing Allah ingkang tansah mbangun iman kapitadosan...

Kawula nyuwun....

 

Kasagedna ngraosaken rawuhipun sang pepadhanging jagad ingkang sayektos. Temah gesang kawula sami ugi saged madhangi sessami.

amin.

Klik Disin untuk mendownload

via Google Drive

via Media Fire


Share this :

Berita "Renungan Harian Sadhar" Lainnya