Renungan harian Sadhar 2017 Bulan Agustus Bahasa Jawa

 

 

POKOK PANDONGA

Gusti Allah tuk-ing gung berkah saben ari... sinarengan pamuji lan mitraning saben ari marsudi ati punapa dene sedaya umat kagungan Paduka.... Kawula aturaken sedaya pandonga lan pakaryan, sedaya kawontenan sisah punapa dene bingah ing dinten-dinten ingkang kawula lampahi mugiya konjuk ing Paduka...

Sinarengan pasamuwan suci Greja-greja Kristen Jawi, kawula unjukkan tekading sedya...

Mujudaken patunggilaning gesang minangka kulawarganing Allah ingkang tansah mbangun iman kapitadosan...

Kawula nyuwun....

Ing wulan kebak sih rahmat Paduka, awit kamardikaning bangsa peparing paduka punika, minangka warganing bangsa kawula kasagedna sangsaya nresnani bangsa lan negari Indonesia ingkang Bhinneka Tunggal Ika punika. Sedaya warganing bangsa sageda sayuk rukun manunggal ing cipta, rasa lan karya kangge mbangun bangsaUntuk Mendownload silahkan klik di salah satu link di bawah ini

 - Untuk mengunduh klik disini (via Google Drive)

 - Untuk mengunduh klik disini (via MediaFire)


Tentang Buku :

Edisi : II (Semester2)

disusun Oleh : Bidang PWG dan Tim Kurikulum anak Sinode GKJ

penerbit : Sinode GKJ

Harga : Rp. 40.000,-

Stok : Tersedia

Jika Berminat dapat menghubungi :

"Penerbitan Sinode GKJ"

Via Telp : 0298-326684

Wa Center : +62 856-4066-6663

 


Share this :

Berita "Renungan Harian Sadhar" Lainnya