SADHAR JANUARI 2017 BAHASA JAWA

POKOK PANDONGA

Gusti Allah tuk-ing gung berkah saben ari... sinarengan pamuji lan mitraning saben ari marsudi ati punapa dene sedaya umat kagungan Paduka.... Kawula aturaken sedaya pandonga lan pakaryan, sedaya kawontenan sisah punapa dene bingah ing dinten-dinten ingkang kawula lampahi mugiya konjuk ing Paduka...

Sinarengan pasamuwan suci Greja-Greja Kristen Jawi, kawula unjukkan tekading sedya...

Mujudaken patunggilaning gesang minangka kulawarganing Allah ingkang tansah mbangun iman kapitadosan...

Kawula nyuwun....

Lumebet warsa anyar punika...kawula tansah saged ngresepi lan nikmati gesang sinartan dening Gusti...

Untuk mengunduh klik disini(file dalam bentuk word)

NB: Link sudah di perbaharui 28 Desember 2016

Share this :

Berita "Renungan Harian Sadhar" Lainnya