SADHAR DESEMBER 2016 BAHASA JAWA

UJUB PANDONGA WULAN DESEMBER 2016

Gusti Allah, Rama kawula ing swarga. Sesarengan sedaya umat kagungan Paduka, ingkang dados gegelitaning Sarira Dalem Sang Kristus, inggih punika Pasamuwan Greja Kristen Jawi, kawula unjukaken pandonga, krenteging ati, tandhang grayang, kabingahan punapa déné bot repoting gesang ing dinten punika. Wontena kepareng Paduka manawi sadaya gagasan, angen-angen tuwin enering gesang, kawula tunggilaken kaliyan pandonganing Pasamuwan Suci, Greja Kristen Jawi ing wulan punika:

Mugi pahargyan Natal nggrengsengaken manah, anggen kawula rumanti rawuh Paduka minangka Pepadhang Sejati. Mugi Gusti mitulungi. Amin.

 

Untuk mengundhuh klik disini


Share this :

Berita "Renungan Harian Sadhar" Lainnya