SADHAR AGUSTUS 2016 BAHASA JAWA

UJUB PANDONGA WULAN AGUSTUS 2016

Gusti Allah, Rama kawula ing swarga. Sesarengan sedaya umat kagungan Paduka, ingkang dados gegelitaning Sarira Dalem Sang Kristus, inggih punika Pasamuwan Greja Kristen Jawi, kawula unjukaken pandonga, krenteging ati, tandhang grayang, kabingahan punapa déné bot repoting gesang ing dinten punika. Wontena kepareng Paduka manawi sadaya gagasan, angen-angen tuwin enering gesang, kawula tunggilaken kaliyan pandonganing Pasamuwan Suci, Greja Kristen Jawi ing wulan punika:

Nyuwun manah ingkang longgar kangge mbangun gesang sesarengan kang santosa minangka bangsa ingkang kanugrahan kamardikan. Mugi Gusti mitulungi. Amin.

Untuk mengundhuh klik disini


Share this :

Berita "Renungan Harian Sadhar" Lainnya