SADHAR JUNI 2016 BAHASA JAWA

Ujub Pandonga Juni

Gusti Allah, Rama kawula ing swarga. Sesarengan sedaya umat kagungan Paduka, ingkang dados gegelitaning Sarira Dalem Sang Kristus, inggih punika Pasamuwan Greja Kristen Jawi, kawula unjukaken pandonga, krenteging ati, tandhang grayang, kabingahan punapa déné bot repoting gesang ing dinten punika. Wontena kepareng Paduka manawi sadaya gagasan, angen-angen tuwin paraning gesang, kawula tunggilaken kaliyan pandonganing Pasamuwan Suci, Greja Kristen Jawi ing wulan punika:

Nyuwun berkah supados krana ganjaraning Sang Roh Suci nyagedaken Pasamuwan ngemban sedaya dhawuh timbalan suci. Amin

Untuk mengundhuh klik disini


Share this :

Berita "Renungan Harian Sadhar" Lainnya