Rubrik : Renungan Harian Sadhar

SADHAR DESEMBER 2016 BAHASA INDONESIA

POKOK DOA BULAN DESEMBER 2016 TUHAN Allah, Bapa yang di sorga. Bersama dengan seluruh umat-Mu yang berhimpun dalam persekutuan Tubuh Putera-Mu, yakni Gereja Kristen Jawa, kami naikkan doa, niat hati, tugas dan tanggung jawab, serta suka-du...

SADHAR NOVEMBER 2016 BAHASA JAWA

UJUB PANDONGA WULAN NOVEMBER 2016 Gusti Allah, Rama kawula ing swarga. Sesarengan sedaya umat kagungan Paduka, ingkang dados gegelitaning Sarira Dalem Sang Kristus, inggih punika Pasamuwan Greja Kristen Jawi, kawula unjukaken pandonga, kre...

SADHAR NOVEMBER 2016 BAHASA INDONESIA

POKOK DOA BULAN NOVEMBER 2016 TUHAN Allah, Bapa yang di sorga. Bersama dengan seluruh umat-Mu yang berhimpun dalam persekutuan Tubuh Putera-Mu, yakni Gereja Kristen Jawa, kami naikkan doa, niat hati, tugas dan tanggung jawab, serta suka-du...

SADHAR OKTOBER 2016 BAHASA JAWA

UJUB PANDONGA WULAN OKTOBER 2016 Gusti Allah, Rama kawula ing swarga. Sesarengan sedaya umat kagungan Paduka, ingkang dados gegelitaning Sarira Dalem Sang Kristus, inggih punika Pasamuwan Greja Kristen Jawi, kawula unjukaken pandonga, kren...

SADHAR OKTOBER 2016 BAHASA INDONESIA

POKOK DOA BULAN OKTOBER 2016 TUHAN Allah, Bapa yang di sorga. Bersama dengan seluruh umat-Mu yang berhimpun dalam persekutuan Tubuh Putera-Mu, yakni Gereja Kristen Jawa, kami naikkan doa, niat hati, tugas dan tanggung jawab, serta suka-duk...

SADHAR SEPTEMBER 2016 BAHASA JAWA

UJUB PANDONGA WULAN SEPTEMBER 2016 Gusti Allah, Rama kawula ing swarga. Sesarengan sedaya umat kagungan Paduka, ingkang dados gegelitaning Sarira Dalem Sang Kristus, inggih punika Pasamuwan Greja Kristen Jawi, kawula unjukaken pandonga, kr...

SADHAR SEPTEMBER 2016 BAHASA INDONESIA

UJUB DOA BULAN SEPTEMBER 2016 TUHAN Allah, Bapa yang di sorga. Bersama dengan seluruh umat-Mu yang berhimpun dalam persekutuan Tubuh Putera-Mu, yakni Gereja Kristen Jawa, kami naikkan doa, niat hati, tugas dan tanggung jawab, serta suka-du...

SADHAR AGUSTUS 2016 BAHASA JAWA

UJUB PANDONGA WULAN AGUSTUS 2016 Gusti Allah, Rama kawula ing swarga. Sesarengan sedaya umat kagungan Paduka, ingkang dados gegelitaning Sarira Dalem Sang Kristus, inggih punika Pasamuwan Greja Kristen Jawi, kawula unjukaken pandonga, kren...

SADHAR AGUSTUS 2016 BAHASA INDONESIA

POKOK DOA BULAN AGUSTUS 2016 TUHAN Allah, Bapa yang di sorga. Bersama dengan seluruh umat-Mu yang berhimpun dalam persekutuan Tubuh Putera-Mu, yakni Gereja Kristen Jawa, kami naikkan doa, niat hati, tugas dan tanggung jawab, serta suka-duk...

SADHAR JULI 2016 BAHASA INDONESIA

POKOK DOA BULAN JULI 2016 TUHAN Allah, Bapa yang di sorga. Bersama dengan seluruh umat-Mu yang berhimpun dalam persekutuan Tubuh Putera-Mu, yakni Gereja Kristen Jawa, kami naikkan doa, niat hati, tugas dan tanggung jawab, serta suka-duka k...
««« | « Previous | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next » | »»»