Rubrik : Renungan Harian Sadhar

SADHAR: APRIL 2015

SADHAR BULAN APRIL 2015 Ujub Pandonga Gusti Allah, Rama kawula ing swarga Sesarengan sedaya umat kagungan Paduka, ingkang dados gegelitaning Sarira Dalem Sang Kristus, inggih punika Pasamuwan Greja Kristen Jawi, kawula unjukaken pandonga,...

SADHAR: MARET 2015

SADHAR MARET 2015   Gusti Allah, Rama kawula ing swarga Sesarengan sedaya umat kagungan Paduka, ingkang dados gegelitaning Sarira Dalem Sang Kristus, inggih punika Pasamuwan Greja Kristen Jawi, kawula unjukaken pandonga, krenteging ati, tandha...

SADHAR: FEBRUARI 2015

SADHAR: FEBRUARI 2015 Ujub Pandonga Gusti Allah, Rama kawula ing swarga Sesarengan sedaya umat kagungan Paduka, ingkang dados gegelitaning Sarira Dalem Sang Kristus, inggih punika Pasamuwan Greja Kristen Jawi, kawula unjukaken pandong...

SADHAR: JANUARI 2015

SADHAR: JANUARI 2015 Ujub Pandonga Gusti Allah, Rama kawula ing swarga Sesarengan sedaya umat kagungan Paduka, ingkang dados gegelitaning Sarira Dalem Sang Kristus, inggih punika Pasamuwan Greja Kristen Jawi, kawula unjukaken pandonga,...

SADHAR: DESEMBER 2014

SADHAR DESEMBER 2014   Gusti Allah, Rama kawula ing swarga Sesarengan sedaya umat kagungan Paduka, ingkang dados gegelitaning Sarira Dalem Sang Kristus, inggih punika Pasamuwan Greja Kristen Jawi, kawula unjukaken pandonga, krenteg...

SADHAR: NOVEMBER 2014

SADHAR: NOVEMBER 2014 Gusti Allah, Rama kawula ing swarga Sesarengan sedaya umat kagungan Paduka, ingkang dados gegelitaning Sarira Dalem Sang Kristus, inggih punika Pasamuwan Greja Kristen Jawi, kawulaunjukaken pandonga, krenteging ati,...

SADHAR: OKTOBER 2014

SADHAR: OKTOBER 2014 Gusti Allah, Rama kawula ing swarga Sesarengan sedaya umat kagungan Paduka, ingkang dados gegelitaning Sarira Dalem Sang Kristus, inggih punika Pasamuwan Greja Kristen Jawi, kawula unjukaken pandonga, krenteging ati, ...

SADHAR: SEPTEMBER 2014

SADHAR : SEPTEMBER 2014 Gusti Allah, Rama kawula ing swarga Sesarengan sedaya umat kagungan Paduka, ingkang dados gegelitaning Sarira Dalem Sang Kristus, inggih punika Pasamuwan Greja Kristen Jawi, kawula unjukaken pandonga, krenteging...

SADHAR: AGUSTUS 2014

SADHAR: AGUSTUS 2014 Gusti Allah, Rama kawula ing swarga Sesarengan sedaya umat kagungan Paduka, ingkang dados gegelitaning Sarira Dalem Sang Kristus, inggih punika Pasamuwan Greja Kristen Jawi, kawula unjukaken pandonga, krenteging ati...

SADHAR: JULI 2014

UJUB PANDONGA WULAN JULI 2014 Gusti Allah, Rama kawula ing swargaSesarengan sedaya umat kagungan Paduka, ingkangdados gegelitaning Sarira Dalem Sang Kristus, inggihpunika Pasamuwan Greja Kristen Jawi, kawulaunjukaken pandonga, krenteging a...
« Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next » | »»»