RENUNGAN SADHAR FEBRUARI 2019 - BAHASA JAWA

Tanggal Rilis :  20 Desember 2018

Edisi :  1 ( Januari - Juni  2019)

Disusun oleh : Bidang PWG dan Tim Renungan Sadhar Sinode GKJ

Penerbit : Sinode GKJ

Tebal Buku : 250 mm

Isi Buku     :  Halaman

Harga : Rp. 40.000,-

Stok       : Tersedia

Jika Berminat Membeli dapat  Melalui :

https://www.tokopedia.com/gkjshop

https://shopee.co.id/gkjshop

https://www.bukalapak.com/u/gkj_shop

 

 Pokok Doa :

Sesarengan kaliyan sedaya pasamuwan Paduka ing saindhenging jagad, mirunggan pasamuwan Gereja-gereja Kristen Jawa, kepareng kawula ngaturaken pandonga punika. Matur nuwun Pangeran, Paduka sampun nuntun kawula sadaya tansah mahargya gesang. Mugi anggenipun mahargya gesang, kawula sami kasagedaken gesang tansah ngaluhuraken asma Paduka kanthi mbagekaken berkah Paduka ingkang sampun kawula tampi dhateng sesami.

 

Mirunggan tumrap bangsa lan negari punika, mugi Paduka kepareng ngrentahaken katentreman lan karahayon. Awit taon punika dados margi anggen kawula sesarengan nemtokaken para pangarsaning bangsa. Mugi katuntuna manahing bangsa punika laras kaliyan karsa Paduka. Katitisna kawula nggatosaken ingkang dados karsa Paduka, sanes pepinginan kawula. Temahan ing salebeting gesang Bhinneka Tunggal Ika, bangsa punika wiwit taon punika gesang mapag karahayon ing kepareng Paduka. Amin.

Klik link berikut untuk mengunduh

Renungan Harian Sadhar Bulan Februari

Renungan Harian Sadhar Bulan Februari


Share this :

Berita "Renungan Harian Sadhar" Lainnya