RENUNGAN HARIAN SADHAR JAWA ( DESEMBER)

Tanggal Rilis : 14 Juni 2018

Edisi : 1 Semester ( Juli - Desember 2018)

Disusun oleh : Bidang PWG dan Tim Sadhar Sinode GKJ

Penerbit : Sinode GKJ

Tebal Buku : 50 mm

Isi Buku     :  Halaman

Harga     : (Rp) 40.000

Stok       : Tersedia

Jika Berminat Membeli dapat Menghubungi :

"Penerbitan Sinode GKJ"

Telp : 0298 - 326684 

Wa Center : +62 856-4066-6663


Sekilas Tentang Buku : 

Pokok Doa

Gusti Allah tuk-ing gung berkah saben ari... sinarengan pamuji lan

mitraning saben ari marsudi ati punapa dene sedaya umat kagungan

Paduka.... Kawula aturaken sedaya pandonga lan pakaryan, sedaya

kawontenan sisah punapa dene bingah ing dinten-dinten ingkang kawula

lampahi mugiya konjuk ing Paduka...

Sinarengan pasamuwan suci Greja-greja Kristen Jawi, kawula unjukkan

tekading sedya...

Mujudaken patunggilaning gesang minangka kulawarganing Allah

ingkang tansah gadhah pangajeng-ajeng...

Kawula nyuwun....

Tansah kasucekaken nalikanipun ndherek ing pakaryan-pakaryan Paduka

ingkang elok. Awit tangeh lamun ngundhangaken bedamen tanpa

kasucen...

Amin 


Untuk Mendownload Klik Link yang ada dibawah ini

 VIa Google drive


Share this :

Berita "Berita Sinode" Lainnya