Renungan Harian Sadhar November 2017 - Bahasa Jawa

Pokok Doa
Gusti Allah tuk-ing gung berkah saben ari... sinarengan pamuji lan mitraning saben ari marsudi ati punapa dene sedaya umat kagungan Paduka.... Kawula aturaken sedaya pandonga lan pakaryan, sedaya kawontenan sisah punapa dene bingah ing dinten-dinten ingkang kawula lampahi mugiya konjuk ing Paduka...

Sinarengan pasamuwan suci Greja-greja Kristen Jawi, kawula unjukkan tekading sedya...

Mujudaken patunggilaning gesang minangka kulawarganing Allah ingkang tansah mbangun iman kapitadosan...

Kawula nyuwun....

Kaparingan kasabaran lan katelatosan punapa dene kasetyan ing salebeting wekdal rinengga awit badhe rawuh Paduka

Amin.


 

Klik Disin untuk mendownload

via Google Drive

via Media Fire


Share this :

Berita "Renungan Harian Sadhar" Lainnya